Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Do pobrania w formacie PDF: Wytyczne GLW dla myśliwych - grypa H5N8