Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie  przypomina o konieczności prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny. 

PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek przekazywania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstałych w czasie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe (.pdf 123,91 kB)

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (.pdf 785,23 kB)

W załączeniu Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

 

W związku z ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, niezbędnymi do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego, do pobrania został udostępniony wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.

Wzór do pobrania ...tutaj...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 2091, Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia o obowiązku zgłaszania do Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie, gatunku i ilości sztuk utrzymywanego drobiu lub innych ptaków.

Wzór zgłoszenia do pobrania ...tutaj...

Zgodnie z art. 85aa. rozdział 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 2091 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Treść dostępna pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/D2016000209101.pdf

Podkategorie